VHS Czech - Vízum na dálku

Vízum na dálku

 

Vízum na dálku

 

Pro větší pohodlí zákazníků, Ruské vízové centrum nabízí službu vízum na dálku (příjem dokumentů poštou).

Před tím než využijete službu vízum na dálku, doporučujeme Vám kontaktovat operátory Vízového centra přostřednictvím telefonu nebo e-mailu.

Vezměte prosím na vědomí, že zpracování dokumentů bude provedeno pouze pod podmínkou předložení žadatelem nebo jeho zákonným zástupcem všech nezbytných dokumentů pro vyřízení ruského víza, a po obdržení na bankovním účtě Ruského vízového centra všech poplatků v plné výši.

Instrukce krok za krokem

V případě, že disponujete všemi nezbytnými dokumenty:  

  1. Kontaktovat operátora Vízového centra prostřednictvím telefonu nebo e-mailu;
  2. V závislosti na účelu cesty vybrat Typ víza a připravit soubor dokumentů;
  3. Uhradit konzulární a servisní poplatek, v závislosti na zvoleném typu víza, a náklady za poštovní služby na základě vystavené námi faktury.
  4. Vložit do obálky a odeslat do Vízového centra nezbytný pro vyřízení víza soubor dokumentů a potvrzení o zaplacení.

 

V případě, že nedisponujete všemi nezbytnými dokumenty:  

  1. Kontaktovat operátora Vízového centra prostřednictvím telefonu nebo e-mailu;
  2. Vyplnit a poslat na e-mail vízového centra podací formulář a kopii pasu;
  3. Vytisknout a podepsat vízový formulář připravený vízovým centrem;
  4. Uhradit cenu za službu „Vízum na klíč“ v závislosti na typu vybraného víza a rychlosti vyřízení žádosti a dále cenu služby Vízum na dálku na základě vystavené faktury;
  5. Vložit do obálky a odeslat do Vízového centra cestovní pas, fotografii, vlastnoručně podepsaný žadatelem vízový formulář a potvrzení o platbě;

 

Cena služby Vízum na dálku je 270,- Kč za zpracování jednoho souboru dokumentů na jedno vízum.

Hotovost k platbě zaslaná v obálce nebude přijímaná a bude vrácena odesílateli zpět za jeho náklady.

V případě předložení neúplného souboru dokumentů, nebo pokud dokumenty budou obsahovat chyby a nepřesnosti Ruské vízové centrum si vyhrazuje právo vrátit dokumenty odesílateli. Servisní poplatek a poplatek za poštovní službu se přitom nevrací.

Důležité! Dokumenty pro soukromé vízum, vyřizované na základě písemné žádosti občana Ruské federace o společné cestě člena rodiny do Ruska (manželé, neplnoletí děti), a také vízum vyřizované na základě rozhodnutí konzulárního oddělení v den podání dokumentů (nouzové, naléhavé případy) prostřednictvím pošty nepřijímáme.

 

 

Pozor!

Rozhodnutí o udělení, nebo zamítnutí víza je v kompetenci konzulárního oddělení, které si také vyhrazuje právo vyzvat žadatele k předložení doplňujících podkladů nezbytných k udělení víza, pozvat žadatele k osobnímu pohovoru nebo prodloužit lhůtu vyhotovení víza.

Ruské vízové centrum pouze vykonává řadu výpomocných funkcí.

 

Pro Vaše pohodlí při podání dokumentů ve Vízovém centru můžete využít služby odeslání pasu s vízem zpět domů nebo do práce.

Pokud jste se rozhodli o využití této služby, potom při odeslání dokumentů pro vyřízení víza je nutné uhradit cenu za zpětné odeslání pasu a odeslat na naši adresu potvrzení o zaplacení.

Počet pasů v jedné zásilce EMS
(vč. DPH)

1 cestovní pas

300 CZK

Každý další cestovní pas
(maximálně 5 kusů)
 
     

50 CZK

 Prosím pozor! Ruské vízové centrum nenese žádnou odpovědnost za činnost podniku poštovních služeb.

 

Podací formulář (stáhnout .PDF nebo .WORD):

Účel cesty (vyberte jednu z variant)

Jméno, příjmení (příjmení za svobodna)

 

Trasa pobytu (města)

 

Místo bydliště v Rusku (hotel nebo adresa soukromé osoby – město, ulice, č.p., tel., jméno, příjmení)

 

Datum vjezdu-výjezdu

 

Kolikrát jste byl(-a) v Rusku, termín poslední cesty do Ruska

 

Pokud jste dřív měl(-a)  sovětské nebo ruské občanství, kdy a z jakého důvodu jste přijal(-a)  nové

 
Pokud jste se narodil(-a)  v Rusku, uveďte kdy a do jaké země jste emigroval(-a)  
Místo práce (studium), adresa  
Pozice, povolání  
Adresa trvalého bydliště  
Kontaktní telefon  

Pokud máte příbuzné v Rusku, uveďte jméno, příjmení, otčestvo, příbuzenský vztah, datum narození, adresa bydliště

 

Cestovní pojištění (název pojišťovny a číslo smlouvy)

 

Datum kdy byste chtěl(-a)  obdržet vízum

 

Fakturační údaje (jméno, příjmení /název společnosti a IČO, adresa)

 

Adresa pro doručení pasu (jméno, příjmení /název společnosti, adresa)

 

 

Důležité! Naše společnost je zařazena do registru správců osobních údaju na Úřadě pro ochranu osobních údajů České republiky pod registračním číslem 00047684.