VHS Czech - Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi

 

 

1. JAK SI OBJEDNAT SCHŮZKU?
2. MOHU PODAT DOKUMENTY ZA JINÉHO ŽADATELE?
3. MOHU PODAT DOKUMENTY SKUPINY ŽADATELŮ? JAK DLOUHO SCHŮZKU SI MÁM V TAKOVÉM PŘÍPADĚ OBJEDNAT A ČÍ ÚDAJE V REGISTRAČNÍM SYSTÉMU UVÁDĚT?
4. MÁM SE OBJEDNÁVAT, POKUD SI JDU VYZVEDNOUT CESTOVNÍ PAS S HOTOVÝM VÍZEM?
5. MOHU POŽÁDAT O VYŘÍZENÍ DVOU VÍZ ZÁROVEŇ?
6. JAK ZJISTÍM, KTERÝ DRUH VÍZA POTŘEBUJI?
7. JAKÉ POTŘEBUJI CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ?
8. V JAKÉM PŘÍPADĚ JE POTŘEBA DOLOŽIT POTVRZENÍ O HIV NEGATIVITĚ?
9. KDY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT ORIGINÁLY DOKUMENTŮ?
10. PRO OBČANY KTERÝCH ZEMÍ NEPLATÍ VÁZOVÁ POVINNOST PRO VSTUP DO RUSKÉ FEDERACE?
11. ZA JAKÝCH PODMÍNEK MOHU ZÍSKAT VÍZUM DO RUSKÉ FEDERACE, POKUD NEJSEM OBČAN EU?
12. JSOU-LI DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY STANOVENÉ PRO VYŘÍZENÍ RUSKÉHO VÍZA OBČANŮM SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKA, IRSKA A GRUZIE?
13. NA KOLIK DNÍ JE MOŽNÉ OTEVŘÍT TURISTICKÉ VÍZUM?
14. BUDU PŘESTUPOVAT NA LETIŠTI V RUSKU. MUSÍM SI VYŘÍDIT TRANZITNÍ VÍZUM?
15. CHYSTÁM SE CESTOVAT PŘES ÚZEMÍ RUSKÉ FEDERACE AUTOMOBILEM. JAKÉ DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENTY BUDU POTŘEBOVAT K VYŘÍZENÍ VÍZA?
16. MOHU OBDRŽET EXPRESNÍ VÍZUM? JAKÉ JSOU LHŮTY VYŘÍZENÍ VÍZ?
17. JAK SI ZAREGISTROVAT MÍSTO POBYTU V RUSKU?


1. JAK SI OBJEDNAT SCHŮZKU?

Na schůzku ve vízovém centru se můžete objednat dvěma způsoby.

- Pomocí online registračního formuláře na našich webových stránkách;
- Telefonicky na jednom z našich telefonních čísel.


2. MOHU PODAT DOKUMENTY ZA JINÉHO ŽADATELE?

Ano, můžete. V tomto případě je nutné předložit notářsky ověřenou plnou moc od zmocnitele žádajícího o vízum. Pro bližší informace kontaktujte naše operátory.


3. MOHU PODAT DOKUMENTY SKUPINY ŽADATELŮ? JAK DLOUHO SCHŮZKU SI MÁM V TAKOVÉM PŘÍPADĚ OBJEDNAT A ČÍ ÚDAJE V REGISTRAČNÍM SYSTÉMU UVÁDĚT?

Seznamte se laskavě s podmínkami použití online registračního formuláře:

 1. Každý návštěvník/ce vízového centra si musí předem domluvit určitou dobu návštěvy za účelem podání podkladů. Tento termín musí být dodržen.

  2. Podklady nezbytné k projednání žádosti o vízum mohou být podány nejdříve tři měsíce před předpokládaným dnem odjezdu.

  3. Při objednávce termínu návštěvy uvádějte kontaktní údaje osoby, která osobní návštěvu ve vízovém centru vykoná, včetně případů, kdy žádost místo žadatele podává na základě plné moci jiná osoba.

  4. Doba stanovená k podání žádosti činí 15 minut a předpokládá zpracování jedné sady podkladů jednoho žadatele nebo dvou sad podkladů, jsou-li termín a účel cesty žadatelů totožné.

  5. Pro podání třech až pěti sad podkladů, se musí žadatel objednat ke dvěma po sobě jdoucím návštěvám.

  6. Pro podání více než pěti žádostí o vízum (včetně případů cestovních kanceláři) je nutno předem nahlásit přesnou dobu návštěvy zasláním požadavku na e-mailovou adresu (uvedená při objednávání).

  7. V případě, že se do vízového centra žadatel nemůže dostavit ve stanovenou dobu, může s ohledem na volné termíny změnit čas a/nebo datum své návštěvy, případně ji zcela zrušit, a to prostřednictvím speciálního odkazu v elektronické odpovědi nebo v menu systému.

  8. V případě pozdního příchodu se objednávka automaticky ruší. Žadatel může být přijat téhož dne podle pořadí ve frontě.

4. MÁM SE OBJEDNÁVAT, POKUD SI JDU VYZVEDNOUT CESTOVNÍ PAS S HOTOVÝM VÍZEM?

Ne. Cestovní pasy jsou vydávány každý den (První den jejich vyhotovení až po 13. hodině!) a jsou klientům vydávány v takovém pořadí, v jaké do vízového centra přijdou.

Datum vyhotovení víza je uvedeno na dokumentu Potvrzení o přijetí dokumentů, které jste podepsali ve vízovém centru

 


5. MOHU POŽÁDAT O VYŘÍZENÍ DVOU VÍZ PRO JEDNOHO ŽADATELE SOUČASNĚ?

To bohužel není možné. Podle platné legislativy Ruské federace nemůže mít jedna osoba dvě víza do Ruské federace, jejichž časová platnost je totožná nebo se překrývá.

Pokud v cestovním pase ruské vízum máte (například nevyužité jednovstupové vízum, dvouvstupové vízum využité pouze jedenkrát nebo stále platné mnohovstupové vízum), doporučujeme podávat žádost o vízum až deset dní před propadnutím takového víza.


6. JAK ZJISTÍM, KTERÝ DRUH VÍZA POTŘEBUJI?

Informace o všech typech víz najdete na našich webových stránkách v sekci „Typy víz“ nebo na stránkách Velvyslanectví Ruské federace v ČR nebo Generálního konzulátu Ruské federace v ČR.


7. JAKÉ POTŘEBUJI CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ?

Tato pojistka slouží k úhradě výdajů, které by mohly vzniknout v souvislosti s nenadálými zdravotními komplikacemi nebo nešťastnými událostmi v zahraničí:

- Výlohy za ambulantní ošetření, lékařskou péči a pobyt v nemocnici;
- Repatriace pacienta;
- Náklady na ubytování a pobyt osoby, jež pojištěného doprovází;
- V případě nešťastné události s následkem smrti, náklady na pohřbení v zahraničí nebo repatriaci ostatků.

Pro vyřízení víza do Ruské federace je nutné předložit potvrzení o cestovním pojištění.

Cestovní pojištění musí být platné na území Ruské federace a po celou dobu platnosti víza.

Žadatelé o mnohovstupové roční vízum předkládají pouze potvrzení o cestovním pojištění na první vstup.

Řádně vyřízené pojištění splňující všechny zákonné požadavky je možné získat ve vízovém centru.


8. V JAKÉM PŘÍPADĚ JE POTŘEBA DOLOŽIT POTVRZENÍ O HIV NEGATIVITĚ?

Tento požadavek se týká pouze těch žadatelů, kteří žádají o pracovní nebo studijní vízum (jednovstupové, dvouvstupové, mnohovstupové) na základě pozvání od Federální migrační služby Ruské federace (FMS RF) s možností prodloužení v RF.


9. KDY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT ORIGINÁLY DOKUMENTŮ?

Originální musejí být následující dokumenty:

- Cestovní pas. Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza (v případě učebního a pracovního prodlužovacího víza musí být platnost 1,5 roku od začátku platnosti víza);
- Vízový formulář. Vytištěný, s nalepenou fotografií a vlastnoručně podepsaný žadatelem. Podpis musí odpovídat podpisovému vzoru v cestovním dokladu;
- Fotografie;
- Pozvání - pokud žádáte o pracovní, studijní (MV RF), soukromé nebo roční mnohovstupové obchodní nebo humanitární vízum.
- Upozorňujeme však, že konzulární úřad si může vyžádat originál daného pozvání.

POZOR! Konzulární úřad si může vyžádat originály jakýchkoli dokumentů, které byly podány v kopii.


10. PRO OBČANY KTERÝCH ZEMÍ NEPLATÍ VÍZOVÁ POVINNOST PRO VSTUP DO RUSKÉ FEDERACE

Vízum pro vstup do Ruské federace nepotřebují občané zemí, které mají uzavřenou dvoustrannou Dohodu o zrušení vízového režimu a zjednodušení procesu vydávání víz. Náhled k dispozici zde.

Vízum se zpravidla vydává pouze na krátkodobé cesty (maximálně na 90 z každých 180 dní v roce). V případě, že potřebujete delší vízum, budete potřebovat odpovídající dlouhodobé vízum.

Vízum také nepotřebují účastníci programu „72 hodin bez víza“ (platí pouze pro okružní plavby).


11. ZA JAKÝCH PODMÍNEK MOHU ZÍSKAT VÍZUM DO RUSKÉ FEDERACE POKUD NEJSEM OBČAN EU?

Občané zemí, které nejsou součástí Evropské unie mohou podávat žádosti o víza pouze na základě turistického pozvání, pozvání od územního orgánu Hlavního úřadu pro migraci MV RF (GUVM MVD RF) a Ministerstva zahraničních věcí RF (pokud není mezinárodními smlouvami stanoveno jinak).

Občané zemí mimo EU také prokazují svůj legální pobyt na území  ČR (vízum, povolení k pobytu).

Občané rizikových zemí mohou podávat žádosti o vízum pouze osobně. Bude od nich požadováno předložení povolení k pobytu v ČR a zpáteční jízdenky/letenky.


12. JSOU-LI DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY STANOVENÉ PRO VYŘÍZENÍ RUSKÉHO VÍZA OBČANŮM SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKA, IRSKA A GRUZIE?

Občané všech uvedených zemí vyplňují odlišný typ online formuláře, který má čtyři strany.

Občanům Spojeného království, Dánska a Irska, kteří nemají potvrzení o přechodném pobytu v České republice, nemůže být vízum vyřízeno.

Občanům Gruzie nemůže být doba vyřízení víz zkrácena v žádném případě. Vízum může být vyřízeno pouze na základě pozvání, které se vydává územním orgánem Hlavního úřadu pro migraci MV RF (GUVM MVD RF) nebo rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí RF. Při každé žádosti jsou navíc povinni doložit povolení k dlouhodobému pobytu.

Upozorňujeme, požadavky se můžou měnit. Jste-li občanem uvedených zemí, kontaktujte naše operátory pro obdržení aktuálních informací.


13. NA KOLIK DNÍ JE MOŽNÉ OTEVŘÍT TURISTICKÉ VÍZUM?

Na základě turistického víza může pobyt na území Ruské federace trvat maximálně 30 dní.


14. BUDU PŘESTUPOVAT NA LETIŠTI V RUSKU. MUSÍM SI VYŘÍDIT TRANZITNÍ VÍZUM?

Pokud bude přestup probíhat v rámci tranzitní zóny v rozmezí 24 hodin, nebo úplně bez změny terminálu, tranzitní vízum není třeba. Nesmíte však opustit tranzitní zónu (např. za účelem návštěvy města).

Pokud cestující při svém přestupu musí opustit tranzitní zónu (například při změně terminálu z mezinárodní na vnitrostátní linku) nebo pokud se bude nacházet v tranzitní zóně více než 24 hodin, musí si před odletem vyřídit tranzitní vízum.

Ruské vízové centrum doporučuje se o těchto skutečnostech informovat u svého dopravce.

POZOR! V případě nuceného tranzitu je možné vyřídit vízum za pomocí konzulární letištní služby.


15. CHYSTÁM SE CESTOVAT PŘES ÚZEMÍ RUSKÉ FEDERACE AUTOMOBILEM. JAKÉ DOPLŇUJÍCÍ DOKUMENTY BUDU POTŘEBOVAT K VYŘÍZENÍ VÍZA?

Nejprve je třeba vysvětlit, že automobilový tranzit přes Ruskou federaci a cestování automobilem jsou dva odlišné pojmy.

Tranzit – je přejezd přes území Ruské federace nejkratší možnou cestou. Pokud například neexistuje jiná cesta, jak se do cílové země dopravit, nebo je cesta přes RF kratší.

Počet dní tranzitního víza vychází z výpočtu 500 km/den. (klient si může sám spočítat například na google.maps.com)

Jakýkoli jiný druh cestování na území Ruské federace je považován za turistiku nebo autoturistiku. V takovém případě musí klient doložit potvrzení o přijetí zahraničního turisty z jednotlivých destinací, které má v plánu navštívit. Tato pozvání jsou vydávána touroperatory, kteří jsou zaregistrovaní na Ministerstvu zahraničí RF. Účel cesty bude v takovém případě: „automobile-tourism“.

Dokumenty vztahující se k automobilu pro žádost o vízum potřeba nejsou, ale budou se Vám hodit na hranici a při cestách na území RF.


16. MOHU OBDRŽET EXPRESNÍ VÍZUM? JAKÉ JSOU LHŮTY VYŘÍZENÍ VÍZ?

Můžete podat dokumenty na Ruském vízovém centru pro posouzení konzulárním úřadem možnosti vyřízení expresního víza (do 5 pracovních dnů).

Vezměte prosím na vědomí, že rozhodnutí o vydání víza ve zrychlené lhůtě je přijímáno Velvyslancem nebo Generálním konzulem Ruské federace.

Servisní poplatek je vybíraný bez ohledu na dobu vyřízení víza. Pro více informací se obraťte na nejbližší pobočku vízového centra.


17.JAK SI ZAREGISTROVAT MÍSTO POBYTU V RUSKU?

Registrace musí být provedena do sedmi pracovních dní od Vašeho příjezdu do Ruské federace a obnáší oznámení Vašeho příjezdu na místo pobytu místnímu orgánu GUVM MVD RF. Veškerou odpovědnost za registraci a následné odhlášení nese přijímací strana.

Přijímací straně je třeba po příjezdu na místo pobytu poskytnout cestovní pas a migrační kartu, kterou jste vyplnili při příjezdu do Ruské federace. Tyto dokumenty Vám však nesmí být odebrány.

Přijímací stranou mohou být jak občané Ruské federace, tak i cizí státní příslušníci (nebo osoby bez státní příslušnosti, které mají platné povolení k pobytu) žijící trvale na území RF, dále právnické osoby, jejich pobočky nebo zastupitelské kanceláře, u kterých jste ubytování nebo u kterých pracujete.

V případě ubytování v hotelu je přijímací organizací správa hotelu, která během 24 hodin informuje místní orgán GUVM MVD RF o Vašem příjezdu, zařídí proces registrace a odpovídá za dodržení stanovených pravidel pobytu.

O Vašem odjezdu z území Ruské federace je přijímací strana povinna během 24 hodin informovat odpovídající místní orgán GUVM MVD RF (podle místní příslušnosti organizace), prostřednictvím odeslání (odevzdání) útržku registračního formuláře. Poté budete odhlášeni.

 

 1. Jak získat službu registrace
  Způsob podání žádosti:
  • Osobně
  • Prostřednictvím zákonného zástupce
  • Prostřednictvím multifunkčních center


Způsob obdržení rozhodnutí:

 • Osobně
 • Prostřednictvím zákonného zástupce
 • Prostřednictvím multifunkčních center

 

 1. Lhůty
  Lhůta pro vyřízení žádosti:
  1 pracovní den

  Lhůta během které bude žádost o získání služby zaregistrována:
  1 pracovní den
 2. Kategorie příjemců
  • Právnické osoby
  • Cizí státní příslušníci
  • Osoby bez státní příslušnosti

 

 1. Formality potřebné pro poskytnutí služby 
  Pro získání státem poskytované služby je třeba, aby přijímací strana nebo fyzická osoba oznámila svůj příjezd místnímu orgánu GUVM MVD RF, a to buď přímo nebo poštou, a doložila všechny potřebné dokumenty.
 1. Výskledek získání služby
  Registrace cizího státního příslušníka.