VHS Czech - Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení

 

Obecná pravidla

Vážení klienti!

Před příchodem do Ruského vízového centra se prosím seznamte s následujícími pravidly.

S ohledem na bezpečnost klientů a vytvoření podmínek pro efektivní práci je ve vízovém centru zakázáno:

 • Fotografovat, pořizovat obrazový nebo zvukový záznam;
 • Kouřit, požívat alkoholické nápoje a jíst. Výjimkou z tohoto nařízení jsou pouze klienti, pro které je nařízení týkající se zákazu jídla v rozporu s lékařskou diagnózou;
 • Chovat se hlučně, křičet, vulgárně se vyjadřovat, slovně napadat zaměstnance vízového centra nebo jeho návštěvníky;
 • Telefonovat či jinak komunikovat pomocí komunikačních přístrojů;
 • Poslouchat hudbu za pomocí přenosných přehrávačů, tabletů a jiných zařízení bez použití sluchátek;
 • Jinak rušit ostatní návštěvníky a chod vízového centra.

Do prostor vízového centra je zakázáno vnášet následující předměty:

 • Jakékoli druhy střelných a jiných zbraní (nehledě na licence či povolení)
 • Paralyzéry, nože (včetně jídelních), ostré předměty a jiné prostředky sebeobrany.
 • Výbušné, hořlavé, jedovaté nebo toxické látky a předměty.
 • Elektrické, mobilní a jiné přístroje, jejichž provoz vyžaduje baterii. Mobilní telefony, fotoaparáty, kamery, osobní počítače, mp3 přehrávače apod. mějte prosím při vstupu do prostor vázového centra vypnuty!
 • Objemné tašky, kufry a jiná zavazadla, u kterých je obtížné provést kontrolu jejich obsahu.
 • Neprůhledné uzavřené obálky a balíčky.

Výšeuvedený přehled není konečný. Zaměstnanci vízového centra mohou zamítnout vstup s jakýmikoli předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost zaměstnanců a návštěvníků.

POZOR! Vízová centra nemají vhodné prostory, kde by bylo možné výše uvedené předměty dočasně uschovat.

Nevnášejte prosím do prostor vízového centra objemná zavazadla, jejichž umístění v čekárně pro návštěvníky by mohlo bránit případné nouzové evakuaci.

Vážení zákazníci! Buďte prosím obezřetní. V případě, že si v prostorách vízového centra všimnete opuštěného zavazadla, nahlaste tuto skutečnost neprodleně personálu vízového centra.

Mějte prosím na paměti, že zaměstnanci vízového centra mají právo nepřijmout dokumenty a vykázat takového klienta, který výše uvedená pravidla nerespektuje.

Děkujeme za pochopení!