VHS Czech - Vízum za účelem přechodného pobytu

Vízum za účelem přechodného pobytu

 

Vízum za účelem přechodného pobytu

 

Obecné požadavky

Vízum za účelem přechodného pobytu je udělováno na dobu 4 měsíců, občanům České republiky, občanům jiných zemí a osobám bez státní příslušnosti kterým byl povolen vstup na území Ruské federace za účelem přechodného pobytu na základě rozhodnutí vydaného územním orgánem Hlavního úřadu pro migraci MV RF (GUVM MVD RF).

Vízum za účelem přechodného pobytu může být pouze jednovstupové.

Potřebné dokumenty

 K udělení víza za účelem přechodného pobytu je nutno doložit následující podklady:

  1. Originál rozhodnutí územního orgánu Hlavního úřadu pro migraci MV RF (GUVM MVD RF).
  1. Platný cestovní pas obsahující minimálně jednu volnou dvoustránku určenou pro víza. Platnost cestovního pasu musí minimálně o jeden a půl roku přesahovat začátek platnosti uděleného víza;

  2. Vízový formulář vyplněný na webových stránkách  kdmid.ru, v ruském nebo anglickém jazyce, vytištěný a vlastnoručně podepsaný žadatelem (můžete využít službu „vyplnění vízového formuláře“ ve vízovém centru);

  3. Barevnou fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu). POZOR! Fotografie nesmí být starší než 6 měsíců !!! Popřípadě Vás rádí vyfotime i u nás při podání podkladů (služba je k dispozici pouze v Praze);

  4. Potvrzení o negativním testu na HIV, které není starší než tři měsíce (vyžaduje se v případě doby trvání pobytu nad 90 dnů).

UPOZORNĚNÍ! Konzulární úřad Ruské federace si vyhrazuje právo vyzvat žadatele k předložení doplňujících podkladů nezbytných k udělení víza, pozvat žadatele k osobnímu pohovoru nebo prodloužit lhůtu vyhotovení víza až na 30 dní.

Konzulární a servisní poplatek se hradí v hotovosti při podání dokumentů.

Ceny a doba vyhotovení

Pro občany České republiky

Lhůty vyřízení víz Konzulární poplatek Servisní poplatek (vč. DPH)
Bez ohledu na dobu vyřízení 1250 CZK 900 CZK

Prosím pozor! Tyto ceny platí pouze pro občany České republiky. Pokud jste občanem jiné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, ověřte prosím cenu víza u operátora call-centra Ruského vízového centra. 

Cena a doba vyhotovení víz občanům jiných zemí nebo osobám bez státní příslušnosti je stanovena dokumentem „Tarify konzulárních poplatků vybíraných konzulárními úřady Ruské federace“.

Pro vyplnění vízového formuláře přejděte na stránku visa.kdmid.ru nebo využijte naši službu „vyplnění vízového formuláře“.

 

Vyplnění vízového formuláře

Ruské vízové centrum nabízí jako doplňkovou službu vyplnění vízového formuláře. Cena nabízené služby je 270 Kč a je vybírána nad rámec servisního poplatku. O tuto službu můžete požádat při podání dokumentů pro ruské vízum.

Vízum na dálku

Pro větší pohodlí zákazníků, Ruské vízové centrum nabízí službu vízum na dálku (příjem dokumentů poštou).