VHS Czech - Tranzitní vízum

Tranzitní vízum

 

Tranzitní vízum

 

Obecné požadavky

Tranzitní vízum (jednovstupové) je udělováno občanům České republiky, občanům jiných zemí a osobám bez státní příslušnosti vstupujícím do Ruské federace za účelem tranzitu přes území Ruské federace na dobu do 10 dnů (autodopravou nebo železnicí) nebo na dobu do 3 dnů (leteckou dopravou) na základě předložení jízdenek pro vjezd do Ruské federace a platného víza do cílové země (pokud není žadatel jejím občanem).

Cizinci projíždějícímu územím Ruské federace do cílového státu osobním nebo nákladním silničním motorovým vozidlem je tranzitní vízum udělováno na dobu nezbytnou pro tranzit nejkratší možnou cestou (maximální lhůta činí 10 dnů).

Výpočet dané lhůty platnosti vychází z předpokládané průměrné ujeté vzdálenosti 500 km/24 hod.

Platnost dvouvstupového tranzitního víza nesmí přesáhnout lhůtu jednoho měsíce. V případě tranzitu územím Ruska do třetí země a následného návratu rovněž územím Ruska během lhůty přesahující jeden měsíc je nezbytné udělení jednovstupového víza, zatímco o udělení druhého tranzitního víza cizinec žádá na ruském konzulárním úřadě v cílovém státě cesty.

V případě přímého letu leteckou dopravou nad územím Ruské federace je cizinec osvobozen od povinnosti žádat o udělení tranzitního víza.

Cizí státní příslušník cestující letadlem mezinárodních aerolinek s přestupem na stejném letišti na území Ruské federace (leží-li toto letiště v tranzitním pásmu) a za podmínky, že cizinec disponuje náležitě vystavenými doklady na právo vstupu do cílového státu a letenkou se stanoveným datem odletu z letiště přestupu ležícího na území Ruska do 24 hodin od okamžiku příletu, je osvobozen od povinnosti žádat o udělení tranzitního víza. Vízum je nutné si opatřit v tom případě, že bude cizí státní příslušník opouštět tranzitní zónu.

Pozor! V souvislosti se vstupem v platnost dohody mezi Ruskou federací, Běloruskem a Kazachstánem o Celní unii, jsou všechny lety mezi těmito zeměmi považovány za vnitrostátní. To znamená, že hraniční a pasová kontrola bude prováděna pouze v jedné z těchto zemí. Z tohoto důvodů jsou cestující, kteří cestují do Běloruska nebo Kazachstánu s přestupem v Rusku, povinni vyřídit si tranzitní vízum.

Potřebné dokumenty

 K udělení jednovstupového nebo dvouvstupového tranzitního víza je nutno doložit následující podklady:

 1. Jízdenky nebo letenky se stanoveným datem odjezdu a výjezdu z Ruské federace;
 2. Pas s vízem do sousedícího státu nebo cílového státu nebo pas tohoto státu (v případě, že cizinec je oprávněn k bezvízovému vstupu do cílového státu na základě dohod mezi státy, musí cizinec doložit kopii příslušné dohody);
 3. Platný cestovní pas (+kopii dvojstránky s fotografií) obsahující minimálně jednu volnou dvoustránku určenou pro víza. Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza;
 4. Vízový formulář vyplněný na webových stránkách  kdmid.ru, v ruském nebo anglickém jazyce, vytištěný a vlastnoručně podepsaný žadatelem (můžete využít službu „vyplnění vízového formuláře“ ve vízovém centru);
 5. Barevnou fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu). POZOR! Fotografie nesmí být starší než 6 měsíců !!! Popřípadě Vás rádí vyfotime i u nás při podání podkladů (služba je k dispozici pouze v Praze);
 6. Cestovní pojištění (+ jeho kopii)  platné pro území Ruské federace na celou dobu platnosti víza, pokud není vzájemnou dohodou mezi státy stanoveno jinak (můžete vyřídit zde).

POZOR! Potvrzení o cestovním pojištění musí obsahovat následující údaje:

 1. Datum uzavření smlouvy;
 2. Číslo pojistné smlouvy;
 3. Jméno a příjmení pojištěné osoby;
 4. Údaje o pojistiteli;
 5. Doba platnosti pojistky musí pokrývat celou dobu platnosti víza (v případě jednovstupového a dvouvstupového víza). V případě mnohovstupového víza je dostačující předložit pojistku pouze na první vstup;
 6. Přehled limitů pojistného krytí;
 7. Územní platnost (celý svět, Evropa, Ruská federace…);
 8. Podpis a razítko

Potvrzení, která nebudou splňovat výše uvedené požadavky, nemohou být od žadatele přijata.

Cestovní pojištění splňující všechny zákonné požadavky je možné získat zde, nebo Vám s vyřízením pojištění rádi pomůžeme na pobočce Ruského vízového centra. 

Pozor, v každém případě cestovní pojištění on-line může být uhrazeno pouze zájemcem a bezhotovostně na internetu (přes platební bránu nebo převodem) na účet pojišťovny.

UPOZORNĚNÍ! Konzulární úřad Ruské federace si vyhrazuje právo vyzvat žadatele k předložení doplňujících podkladů nezbytných k udělení víza, pozvat žadatele k osobnímu pohovoru nebo prodloužit lhůtu vyhotovení víza až na 30 dní.

Konzulární a servisní poplatek se hradí v hotovosti při podání dokumentů.

Konzul má plné právo si od cizích státních příslušníků, kteří projíždí územím Ruské federace automobilem (osobním nebo nákladním), vyžádat místo letenek/jízdenek osobně podepsanou žádost (formulář k dispozici ve vízovém centru) a dokumenty, kterými potvrdí, že je vlastníkem automobilu.

Ceny a doba vyhotovení

Pro občany České republiky a Evropské unie

Lhůty vyřízení víz Konzulární poplatek Servisní poplatek(vč. DPH)

Standard 7-10 pracovních dní           

 1020 CZK 900 CZK 

Expres do 5 pracovních dní                

2030 CZK 1000 CZK

 

Prosím pozor! Tyto ceny platí pouze pro občany České republiky a EU. Pokud jste občanem jiné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, ověřte prosím cenu víza u operátora call-centra Ruského vízového centra.

Cena a doba vyhotovení víz občanům jiných zemí nebo osobám bez státní příslušnosti je stanovena dokumentem „Tarify konzulárních poplatků vybíraných konzulárními úřady Ruské federace“.

Pro vyplnění vízového formuláře přejděte na stránku visa.kdmid.ru nebo využijte naši službu „vyplnění vízového formuláře“.

 

Vyplnění vízového formuláře

Ruské vízové centrum nabízí jako doplňkovou službu vyplnění vízového formuláře. Cena nabízené služby je 270 Kč a je vybírána nad rámec servisního poplatku. O tuto službu můžete požádat při podání dokumentů pro ruské vízum.

Vízum na dálku

Pro větší pohodlí zákazníků, Ruské vízové centrum nabízí službu vízum na dálku (příjem dokumentů poštou).