VHS Czech - Studijní vízum

Studijní vízum

 

Studijní vízum

 

Obecné požadavky

Běžné studijní vízum je udělováno občanům České republiky, občanům jiných zemí a osobám bez státní příslušnosti vstupujícím do Ruské federace za účelem studia ve školském zařízení na základě pozvání vystaveného územním orgánem Hlavního úřadu pro migraci MV RF (GUVM MVD RF) na základě pozvání Ministerstva zahraničí Ruské federace (MID RF).

Studijní vízum může být jednovstupové nebo dvouvstupové udělené na dobu do 90 dnů.

Studijní vízum se následně prodlužuje přímo územním orgánem GUVM MVD RF v místě pobytu a registrace cizince do migrační evidence, a to vydáním vícevstupového víza na dobu platnosti smlouvy o studiu, maximálně však na 1 (jeden) rok pro každé další vízum.

Studijní vízum za účelem absolvování krátkodobého studia, kurzů nebo stáže může být vydáno na základě písemného pozvání od ruského školského zařízení.

Potřebné dokumenty

K udělení jednovstupového nebo dvouvstupového studijního víza je nutno doložit následující dokumenty:

 1. Pozvání ke vstupu do Ruské federace vystavené územním orgánem Hlavního úřadu pro migraci MV RF; Nebo
 2. Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí RF o udělení víza; Nebo
 3. Písemné pozvání od ruského školského zařízení;
 4. Platný cestovní pas (+kopii stránky s fotkou) obsahující minimálně jednu volnou dvoustránku určenou pro víza. Platnost cestovního pasu musí minimálně o jeden a půl roku přesahovat začátek platnosti uděleného víza;
 5. Vízový formulář vyplněný na webových stránkách  kdmid.ru, v ruském nebo anglickém jazyce, vytištěný a vlastnoručně podepsaný žadatelem (můžete využít službu „vyplnění vízového formuláře“ ve vízovém centru);
 6. Barevnou fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu). POZOR! Fotografie nesmí být starší než 6 měsíců !!! Popřípadě Vás rádí vyfotime i u nás při podání podkladů (služba je k dispozici pouze v Praze);
 7. Cestovní pojištění (+jeho kopii)  platné pro území Ruské federace na celou dobu platnosti víza, pokud není vzájemnou dohodou mezi státy stanoveno jinak (můžete vyřídit zde);
 8. Potvrzení o negativním testu na HIV, které není starší než tři měsíce (vyžaduje se v případě doby trvání studia nad 90 dnů).

 

POZOR! Potvrzení o cestovním pojištění musí obsahovat následující údaje:

 1. Datum uzavření smlouvy;
 2. Číslo pojistné smlouvy;
 3. Jméno a příjmení pojištěné osoby;
 4. Údaje o pojistiteli;
 5. Doba platnosti pojistky musí pokrývat celou dobu platnosti víza (v případě jednovstupového a dvouvstupového víza);
 6. Přehled limitů pojistného krytí;
 7. Územní platnost (celý svět, Evropa, Ruská federace…);
 8. Podpis a razítko pojistitele.

Potvrzení, která nebudou splňovat výše uvedené požadavky, nemohou být od žadatele přijata.

Cestovní pojištění splňující všechny zákonné požadavky je možné získat zde, nebo Vám s vyřízením pojištění rádi pomůžeme na pobočce Ruského vízového centra. 

Pozor, v každém případě cestovní pojištění on-line může být uhrazeno pouze zájemcem a bezhotovostně na internetu (přes platební bránu nebo převodem) na účet pojišťovny.

UPOZORNĚNÍ! Konzulární úřad Ruské federace si vyhrazuje právo vyzvat žadatele k předložení doplňujících podkladů nezbytných k udělení víza, pozvat žadatele k osobnímu pohovoru nebo prodloužit lhůtu vyhotovení víza až na 30 dní.

Konzulární a servisní poplatek se hradí v hotovosti při podání dokumentů.

Prosím pozor! Pokud nejste občanem České republiky, jste povinni ke své žádosti přiložit:

 1. Povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní v České republice. Týká se následujících zemí: Albánie, Bahrajn, Venezuela, Egypt, Haiti, Irsko, Lesotho, Libye, Makedonie, Mali, Mexiko, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty, Omán, Jižní Korea, Saúdská Arábie, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Sierra Leone, Rovníková Guinea, Jihoafrická republika, Japonsko.

V souladu s platnou legislativou může být dokumentem potvrzujícím povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní: studijní vízum, pracovní vízum, pracovní povolení nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Povolení k trvalému pobytu v České republice nebo obdobný dokument bude vyžadován od občanů následujících zemí: Alžírsko, Angola, Afghánistán, Bangladéš, Vietnam, Gruzie, Indie, Irák, Írán, Čína, Severní Korea, Nepál, Nigérie, Pákistán, Rwanda, Sýrie, Somálsko, Čad, Srí Lanka, Etiopie.

Ceny a doba vyhotovení

Pro občany České republiky a Evropské unie v souladu s Dohodou mezi RF a EU

Doba vyhotovení Konzulární poplatek Servisní poplatek
(vč. DPH)

Standard 7-10 pracovních dní

1020 CZK   900 CZK

Expres do 5 pracovních dní                

2030 CZK 1000 CZK

V souladu s Dohodou mezi Ruskou federací a Evropským společenstvím o zjednodušení vydávání víz občanům Ruské federace a Evropské unie, můžete být v některých případech, v závislosti na kategorii žadatele a účelu cesty, osvobozeni od konzulárního poplatku za učební vízum.

 

Prosím pozor! Tyto ceny platí pouze pro občany České republiky a EU. Pokud jste občanem jiné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, ověřte prosím cenu víza u operátora call-centra Ruského vízového centra.


Pro občany České republiky, kteří nespadají pod Dohodu mezi RF a EU

Doba vyhotovení Konzulární poplatek Servisní poplatek
(vč. DPH)
Jednovstupové    

Standard 7-10 pracovních dní

1760 CZK 900 CZK

Expres do 5 pracovních dní                 

3520 CZK 1000 CZK
Dvouvstupové    

Standard 7-10 pracovních dní

2820 CZK 900 CZK

Expres do 5 pracovních dní                

5640 CZK 1000 CZK

 

Prosím pozor! Tyto ceny platí pouze pro občany České republiky. Pokud jste občanem jiné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, ověřte prosím cenu víza u operátora call-centra Ruského vízového centra.

Cena a doba vyhotovení víz občanům jiných zemí nebo osobám bez státní příslušnosti je stanovena dokumentem „Tarify konzulárních poplatků vybíraných konzulárními úřady Ruské federace“.

Pro vyplnění vízového formuláře přejděte na stránku visa.kdmid.ru nebo využijte naši službu „vyplnění vízového formuláře“.

 

Vyplnění vízového formuláře

Ruské vízové centrum nabízí jako doplňkovou službu vyplnění vízového formuláře. Cena nabízené služby je 270 Kč a je vybírána nad rámec servisního poplatku. O tuto službu můžete požádat při podání dokumentů pro ruské vízum.

Vízum na dálku

Pro větší pohodlí zákazníků, Ruské vízové centrum nabízí službu vízum na dálku (příjem dokumentů poštou).