VHS Czech - Pracovní vízum

Pracovní vízum

 

Pracovní vízum

 

Obecné požadavky

 Běžné pracovní vízum je udělováno občanům České republiky, občanům jiných zemí a osobám bez státní příslušnosti vstupujícím do Ruské federace za účelem uskutečnění pracovní činnosti, na základě pozvání vydaného územním orgánem Hlavního úřadu pro migraci MV RF (GUVM MVD RF) v souladu s platnou legislativou RF. Pracovní vízum může být následně prodlouženo územním orgánem GUVM MVD RF.

Předpokladem prodloužení pracovního víza je předložení pracovní smlouvy o provedení pracovní činnosti nebo poskytování služeb uzavřené v souladu s legislativou Ruské federace.

Pracovní vízum je udělováno na dobu do 90 dnů a může být pouze jednovstupové (s výjimkou vysoce kvalifikovaných zaměstnanců).

Potřebné dokumenty

K udělení jednovstupového nebo mnohovstupového pracovního víza je nutno doložit následující podklady:

 1. Originál pozvání řádně vystaveného územním orgánem GUVM MVD RF;
 2. Platný cestovní pas (+kopii stránky s fotkou) obsahující minimálně jednu volnou dvoustránku určenou pro víza. Platnost cestovního pasu musí minimálně o jeden a půl roku přesahovat platnost uděleného víza;
 3. Vízový formulář vyplněný na webových stránkách  kdmid.ru, v ruském nebo anglickém jazyce, vytištěný a vlastnoručně podepsaný žadatelem (můžete využít službu „vyplnění vízového formuláře“ ve vízovém centru);
 4. Barevnou fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu). POZOR! Fotografie nesmí být starší než 6 měsíců !!! Popřípadě Vás rádí vyfotime i u nás při podání podkladů (služba je k dispozici pouze v Praze);
 5. Cestovní pojištění (+ jeho kopii)  platné pro území Ruské federace na celou dobu platnosti víza, pokud není vzájemnou dohodou mezi státy stanoveno jinak (můžete vyřídit zde);
 6. Potvrzení o negativním testu na HIV, které není starší než tři měsíce (vyžaduje se v případě doby trvání pobytu nad 90 dnů).

POZOR! Potvrzení o cestovním pojištění musí obsahovat následující údaje:

 1. Datum uzavření smlouvy;
 2. Číslo pojistné smlouvy;
 3. Jméno a příjmení pojištěné osoby;
 4. Údaje o pojistiteli;
 5. Doba platnosti pojistky musí pokrývat celou dobu platnosti víza (v případě jednovstupového víza). V případě mnohovstupového víza je dostačující předložit pojistku pouze na první vstup;
 6. Přehled limitů pojistného krytí;
 7. Územní platnost (celý svět, Evropa, Ruská federace…);
 8. Podpis a razítko pojistitele.

Potvrzení, která nebudou splňovat výše uvedené požadavky, nemohou být od žadatele přijata.

Cestovní pojištění splňující všechny zákonné požadavky je možné získat zde, nebo Vám s vyřízením pojištění rádi pomůžeme na pobočce Ruského vízového centra. 

Pozor, v každém případě cestovní pojištění on-line může být uhrazeno pouze zájemcem a bezhotovostně na internetu (přes platební bránu nebo převodem) na účet pojišťovny.

UPOZORNĚNÍ! Konzulární úřad Ruské federace si vyhrazuje právo vyzvat žadatele k předložení doplňujících podkladů nezbytných k udělení víza, pozvat žadatele k osobnímu pohovoru nebo prodloužit lhůtu vyhotovení víza až na 30 dní.

Konzulární a servisní poplatek se hradí v hotovosti při podání dokumentů.

Prosím pozor! Pokud nejste občanem České republiky, jste povinni ke své žádosti přiložit:

 1. Povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní v České republice. Týká se následujících zemí: Albánie, Bahrajn, Venezuela, Egypt, Haiti, Irsko, Lesotho, Libye, Makedonie, Mali, Mexiko, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty, Omán, Jižní Korea, Saúdská Arábie, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Sierra Leone, Rovníková Guinea, Jihoafrická republika, Japonsko.

V souladu s platnou legislativou může být dokumentem potvrzujícím povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní: studijní vízum, pracovní vízum, pracovní povolení nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

 1. Povolení k trvalému pobytu v České republice nebo obdobný dokument bude vyžadován od občanů následujících zemí: Alžírsko, Angola, Afghánistán, Bangladéš, Vietnam, Gruzie, Indie, Irák, Írán, Čína, Severní Korea, Nepál, Nigérie, Pákistán, Rwanda, Sýrie, Somálsko, Čad, Srí Lanka, Etiopie.

Ceny a doba vyhotovení

Pro občany České republiky

Doba vyhotovení Konzulární poplatek Servisní poplatek
(vč. DPH)
Jednovstupové vízum    

Standard 7-10 pracovních dní

1760 CZK 900 CZK

Expres do 5 pracovních dní                

3520 CZK 1000 CZK
Dvouvstupové vízum    

Standard 7-10 pracovních dní

2820 CZK 900 CZK

Expres do 5 pracovních dní                

5640 CZK 1000 CZK
Mnohovstupové vízum    

Standard 7-10 pracovních dní

5280 CZK 900 CZK

Expres do 5 pracovních dní                

10560 CZK 1000 CZK

Prosím pozor! Tyto ceny platí pouze pro občany České republiky. Pokud jste občanem jiné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, ověřte prosím cenu víza u operátora call-centra Ruského vízového centra.

Cena a doba vyhotovení víz občanům jiných zemí nebo osobám bez státní příslušnosti je stanovena dokumentem „Tarify konzulárních poplatků vybíraných konzulárními úřady Ruské federace“.

Pro vyplnění vízového formuláře přejděte na stránku visa.kdmid.ru nebo využijte naši službu „vyplnění vízového formuláře“.

 

Vyplnění vízového formuláře

Ruské vízové centrum nabízí jako doplňkovou službu vyplnění vízového formuláře. Cena nabízené služby je 270 Kč a je vybírána nad rámec servisního poplatku. O tuto službu můžete požádat při podání dokumentů pro ruské vízum.

.

Vízum na dálku

Pro větší pohodlí zákazníků, Ruské vízové centrum nabízí službu vízum na dálku (příjem dokumentů poštou).