VHS Czech - Soukromé vízum

Soukromé vízum

 

Soukromé vízum

 

Obecné požadavky

Běžné soukromé vízum je udělováno občanům České republiky, občanům jiných zemí a osobám bez státní příslušnosti vstupujícím do Ruské federace za účelem soukromé návštěvy. Vydává se na základě:

 1. Pozvání vystavené územním orgánem Hlavního úřadu pro migraci MV RF (GUVM MVD RF) na žádost občana Ruské federace nebo cizího státního příslušníka, jenž získal povolení k pobytu v Ruské federaci, nebo na žádost právnické osoby.
 2. Notářsky ověřeného písemného pozvání občana EU, který žije legálně na území RF a který zve své blízké rodinné příslušníky.

Soukromé vízum je udělováno na dobu do 90 dnů a může být jednovstupové nebo dvouvstupové.

 

Zvláštní případy:

 Osoby navštěvující vojenská a civilní pohřební místa doloží (v souladu s Dohodou mezi Ruskou federací a Evropskou unií o zjednodušení procesu vydávání víz občanům Ruské federace a Evropské unie): 

 • originál nebo ověřenou kopii dokumentu vydaného příslušnými ruskými orgány nebo Červeným křížem a potvrzujícího existenci takového místa pohřbení.
 • originál nebo kopii dokumentu potvrzujícího příbuzenský vztah (příbuzní v přímé linii*) žadatele k zemřelému.
 • osobám navštěvujícím vojenská nebo civilní místa pohřbení jsou udělovány krátkodobá soukromá víza s platnosti do 14 dnů.

*Příbuznými v přímé linii jsou rodiče, děti, vnuci, manželé, prarodiče.

Potřebné dokumenty

udělení jednovstupového nebo dvouvstupového soukromého víza je nutno doložit následující podklady:

 1. Pozvání ke vstupu do Ruské federace, které se vydává územním orgánem Hlavního úřadu pro migraci MV RF (GUVM MVD RF); Nebo
 2. Notářsky ověřené písemné pozvání občana EU, který žije legálně na území RF a který zve své blízké rodinné příslušníky* - manžel, manželka, dítě, rodiče, prarodiče, vnuci, vnučky. Žadatel je povinen prokázat, že zvoucí osoba pobývá na území RF legálně, a to kopií příslušných dokumentů, které přikládá k žádosti o vydání víza (povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu, pracovní nebo učební dlouhodobé vízum apod.);

  *Jako dokumenty potvrzující příbuznost slouží kopie příslušných dokumentů z matriky (oddací list, rodný list) nebo odpovídající dokumenty, vydávané v zahraničí. V případě žádosti prarodičů a vnuků/vnuček - kopie dvou rodných listů nebo odpovídajících dokumentů, vydávaných v zahraničí.
 3. Platný cestovní pas (+kopii dvojstránky s fotografií) obsahující minimálně jednu volnou dvoustránku určenou pro víza. Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza;
 4. Vízový formulář vyplněný na webových stránkách  kdmid.ru, v ruském nebo anglickém jazyce, vytištěný a vlastnoručně podepsaný žadatelem (můžete využít službu „vyplnění vízového formuláře“ ve vízovém centru);
 5. Barevnou fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu). POZOR! Fotografie nesmí být starší než 6 měsíců !!! Popřípadě Vás rádí vyfotime i u nás při podání podkladů (služba je k dispozici pouze v Praze);
 6. Cestovní pojištění (+ jeho kopii) platné pro území Ruské federace na celou dobu platnosti víza, pokud není vzájemnou dohodou mezi státy stanoveno jinak (můžete vyřídit zde).

POZOR! Potvrzení o cestovním pojištění musí obsahovat následující údaje:

 1. Datum uzavření smlouvy;
 2. Číslo pojistné smlouvy;
 3. Jméno a příjmení pojištěné osoby;
 4. Údaje o pojistiteli;
 5. Doba platnosti pojistky musí pokrývat celou dobu platnosti víza (v případě jednovstupového a dvouvstupového víza). V případě mnohovstupového víza je dostačující předložit pojistku pouze na první vstup;
 6. Přehled limitů pojistného krytí;
 7. Územní platnost (celý svět, Evropa, Ruská federace…);
 8. Podpis a razítko

Potvrzení, která nebudou splňovat výše uvedené požadavky, nemohou být od žadatele přijata.

Cestovní pojištění splňující všechny zákonné požadavky je možné získat zde, nebo Vám s vyřízením pojištění rádi pomůžeme na pobočce Ruského vízového centra. 

Pozor, v každém případě cestovní pojištění on-line může být uhrazeno pouze zájemcem a bezhotovostně na internetu (přes platební bránu nebo převodem) na účet pojišťovny.

UPOZORNĚNÍ! Konzulární úřad Ruské federace si vyhrazuje právo vyzvat žadatele k předložení doplňujících podkladů nezbytných k udělení víza, pozvat žadatele k osobnímu pohovoru nebo prodloužit lhůtu vyhotovení víza až na 30 dní.

Konzulární a servisní poplatek se hradí v hotovosti při podání dokumentů.

Prosím pozor! Pokud nejste občanem České republiky, jste povinni ke své žádosti přiložit:

 1. Povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní v České republice. Týká se následujících zemí: Albánie, Bahrajn, Venezuela, Egypt, Haiti, Irsko, Lesotho, Libye, Makedonie, Mali, Mexiko, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty, Omán, Jižní Korea, Saúdská Arábie, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Sierra Leone, Rovníková Guinea, Jihoafrická republika, Japonsko.

V souladu s platnou legislativou může být dokumentem potvrzujícím povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní: studijní vízum, pracovní vízum, pracovní povolení nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Povolení k trvalému pobytu v České republice nebo obdobný dokument bude vyžadován od občanů následujících zemí: Alžírsko, Angola, Afghánistán, Bangladéš, Vietnam, Gruzie, Indie, Irák, Írán, Čína, Severní Korea, Nepál, Nigérie, Pákistán, Rwanda, Sýrie, Somálsko, Čad, Srí Lanka, Etiopie.

Ceny a doba vyhotovení

Pro občany České republiky a Evropské unie

Doba vyhotovení Konzulární poplatek Servisní poplatek
(vč. DPH)
Jednovstupové, dvouvstupové vízum    

Standard
7-10 pracovních dní

1020 CZK 900 CZK

Expres
do 5 pracovních dní

2030 CZK 1000 CZK

V souladu s Dohodou mezi Ruskou federací a Evropským společenstvím o zjednodušení vydávání víz občanům Ruské federace a Evropské unie, můžete být v některých případech, v závislosti na kategorii žadatele a účelu cesty, osvobozeni od konzulárního poplatku za soukromé vízum.

Prosím pozor! Tyto ceny platí pouze pro občany České republiky a EU. Pokud jste občanem jiné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, ověřte prosím cenu víza u operátora call-centra Ruského vízového centra.

Cena a doba vyhotovení víz občanům jiných zemí nebo osobám bez státní příslušnosti je stanovena dokumentem „Tarify konzulárních poplatků vybíraných konzulárními úřady Ruské federace“. 

Pro vyplnění vízového formuláře přejděte na stránku visa.kdmid.ru nebo využijte naši službu „vyplnění vízového formuláře“.

 

Vyplnění vízového formuláře

Ruské vízové centrum nabízí jako doplňkovou službu vyplnění vízového formuláře. Cena nabízené služby je 270 Kč a je vybírána nad rámec servisního poplatku. O tuto službu můžete požádat při podání dokumentů pro ruské vízum.

Vízum na dálku

Pro větší pohodlí zákazníků, Ruské vízové centrum nabízí službu vízum na dálku (příjem dokumentů poštou).