VHS Czech - Obchodní vízum

Obchodní vízum

 

Obchodní vízum

 

Obecné požadavky

Běžné obchodní vízum je udělováno občanům České republiky, občanům jiných zemí a osobám bez státní příslušnosti vstupujícím do Ruské federace za účelem uskutečnění podnikatelského záměru (jednání, semináře, konference, setkání s obchodními partnery, uzavření obchodů).

Je udělováno na základě pozvání vydaného územním orgánem Hlavního úřadu pro migraci MV RF (GUVM MVD RF), Ministerstvem zahraničních věcí Ruské federace (MZV) nebo na základě písemného pozvání od ruské právnické osoby*.

Může být jednovstupové nebo dvouvstupové s platností do 90 dnů, nebo vícevstupové s dobou platnosti do 1 roku. (Pokud není mezinárodními dohodami Ruské federace stanoveno jinak.)

UPOZORNĚNÍ! Celková doba pobytu cizince na území Ruské federace na základě vícevstupového víza nesmí překročit 90 dnů během každého půl roku.

* Písemné pozvání od ruské právnické osoby musí být vytisknuto na hlavičkovém papíře společnosti a musí obsahovat následující údaje:

а) o pozvané osobě – jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, státní příslušnost, číslo průkazu totožnosti, dobu a účel cesty, počet vstupů, trasy návštěvy;
b) o hostitelské právnické osobě, společnosti, organizaci – název této právnické osoby a její sídlo, daňové identifikační číslo (DIČ), identifikační číslo organizace (IČO), jméno a funkci osoby, která podepsala žádost, razítko organizace.

 

Potřebné dokumenty

K udělení jednovstupového, dvouvstupového nebo mnohovstupového obchodního víza je nutno doložit následující podklady:

 1. Pozvání na vjezd do Ruské federace, které se vydává územním orgánem Hlavního úřadu pro migraci MV RF (GUVM MVD RF); Nebo
 2. Rozhodnutí Ministerstva zahraničních věcí RF o udělení víza; Nebo
 3. Písemné pozvání od ruské právnické osoby;
 4. Platný cestovní pas (+kopii dvojstránky s fotografií) obsahující minimálně jednu volnou dvoustránku určenou pro víza. Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza;
 5. Vízový formulář vyplněný na webových stránkách kdmid.ru, v ruském nebo anglickém jazyce, vytištěný a vlastnoručně podepsaný žadatelem;
  (můžete využít službu „vyplnění vízového formuláře“ ve vízovém centru);
 6. Barevnou fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu). POZOR! Fotografie nesmí být starší než 6 měsíců !!! Popřípadě Vás rádí vyfotime i u nás při podání podkladů (služba je k dispozici pouze v Praze);
 7. Cestovní pojištění (+ jeho kopii) platné pro území Ruské federace na celou dobu platnosti víza, pokud není vzájemnou dohodou mezi státy stanoveno jinak (můžete vyřídit zde).

POZOR! Potvrzení o cestovním pojištění musí obsahovat následující údaje:

 1. Datum uzavření smlouvy;
 2. Číslo pojistné smlouvy;
 3. Jméno a příjmení pojištěné osoby;
 4. Údaje o pojistiteli;
 5. Doba platnosti pojistky musí pokrývat celou dobu platnosti víza (v případě jednovstupového a dvouvstupového víza). V případě mnohovstupového víza je dostačující předložit pojistku pouze na první vstup;
 6. Přehled limitů pojistného krytí;
 7. Územní platnost (celý svět, Evropa, Ruská federace…);
 8. Podpis a razitko pojistitele.

Potvrzení, která nebudou splňovat výše uvedené požadavky, nemohou být od žadatele přijata.

Při žádosti o mnohovstupové vízum na jeden rok (nebo delší) žadatel předloží potvrzení o cestovním pojištění na svou první cestu do Ruské federace. Žadatel musí být upozorněn o povinnosti mít takové pojištění při všech následujících cestách do Ruska. Nedodržení této podmínky bude paušalizováno v souladu s platnou ruskou legislativou, jejíž narušení může vést až k anulování mnohovstupového víza.

Cestovní pojištění splňující všechny zákonné požadavky je možné získat zde, nebo Vám s vyřízením pojištění rádi pomůžeme na pobočce Ruského vízového centra. 

Pozor, v každém případě cestovní pojištění on-line může být uhrazeno pouze zájemcem a bezhotovostně na internetu (přes platební bránu nebo převodem) na účet pojišťovny.

UPOZORNĚNÍ! Konzulární úřad Ruské federace si vyhrazuje právo vyzvat žadatele k předložení doplňujících podkladů nezbytných k udělení víza, pozvat žadatele k osobnímu pohovoru nebo prodloužit lhůtu vyhotovení víza až na 30 dní.

Konzulární a servisní poplatek se hradí v hotovosti při podání dokumentů.

Konzul má plné právo si prověřit oprávněnost žádosti o mnohovstupové vízum.V případě žádosti o mnohovstupové obchodní vízum na 1 rok na základě přímého pozvání ruské organizace je nutné předložit kopii předchozího víza, které bylo využito za posledních dvanáct měsíců (může být jakýkoli druh víza, kromě tranzitního). V případě žádosti o vízum na 2 - 5 let na základě přímého pozvání ruské organizace musí žadatel doložit dvě mnohovstupová víza za předchozí dva roky. V případě žádostí o mnohovstupové vízum žadatel VŽDY předkládá ORIGINÁL pozvání.

Prosím pozor! Pokud nejste občanem České republiky, jste povinni ke své žádosti přiložit:

 1. Povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní v České republice. Týká se následujících zemí: Albánie, Bahrajn, Venezuela, Egypt, Haiti, Irsko, Lesotho, Libye, Makedonie, Mali, Mexiko, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty, Omán, Jižní Korea, Saúdská Arábie, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Sierra Leone, Rovníková Guinea, Jihoafrická republika, Japonsko.

V souladu s platnou legislativou může být dokumentem potvrzujícím povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní: studijní vízum, pracovní vízum, pracovní povolení nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

 1. Povolení k trvalému pobytu v České republice nebo obdobný dokument bude vyžadován od občanů následujících zemí: Alžírsko, Angola, Afghánistán, Bangladéš, Vietnam, Gruzie, Indie, Irák, Írán, Čína, Severní Korea, Nepál, Nigérie, Pákistán, Rwanda, Sýrie, Somálsko, Čad, Srí Lanka, Etiopie.

Ceny a doba vyhotovení

OBCHODNÍ JEDNOVSTUPOVÉ VÍZUM

Lhůty vyřízení víz Vízum „na klíč“* Zpracování předaného žadatelem souboru dokumentů**

Standard
7-10 pracovních dní

 2500 CZK  1920 CZK

Expres
do 5 pracovních dní       

3700 CZK 3030 CZK

 

OBCHODNÍ DVOUVSTUPOVÉ VÍZUM

Lhůty vyřízení víz Vízum „na klíč“* Zpracování předaného žadatelem souboru dokumentů**

Standard
7-10 pracovních dní

 2800 CZK  1920 CZK

Expres
do 5 pracovních dní     

4200 CZK 3030 CZK

 

OBCHODNÍ VÍCEVSTUPOVÉ VÍZUM (6 MĚSÍCŮ)

Lhůty vyřízení víz Vízum „na klíč“* Zpracování předaného žadatelem souboru dokumentů**

Standard
7-10 pracovních dní

4300 CZK  1920 CZK

 

OBCHODNÍ VÍCEVSTUPOVÉ VÍZUM (12 MĚSÍCŮ)

Lhůty vyřízení víz Vízum „na klíč“* Zpracování předaného žadatelem souboru dokumentů**

Standard
7-10 pracovních dní

4700 CZK / 5500 CZK***  1920 CZK

Expres
do 5 pracovních dní***

6300 CZK 3030 CZK

* Cena zahrnuje veškeré nezbytné poplatky, cenu za vízový servis (pozvání), DPH a je konečnou při předložení žadatelem cestovního pasu, fotografie a cestovního pojištění

Cestovní pojištění splňující všechny zákonné požadavky je možné získat zde.

** Cena zahrnuje konzulární a servisní poplatek (vč. DPH). Je nutné předložit cestovní pas, kopii pasu, pozvání, vízový formulář, fotografii, cestovní pojištění a kopii cestovního pojištění.

*** Při vyřízení pozvání přes územní orgán Hlavního úřadu pro migraci MV RF. Doba vyřízení takového pozvání je od 16 kalendářních dní.

Prosím pozor! Vízové centrum Vám pomůže s vyřízením pozvání, nezbytného pro obdržení víza. Cena za danou službu se liší v závislosti na počtu vstupů a doby platnosti víza, jež žadatel žáda:

Počet vstupů Doba platnosti víza Cena služby (vč. DPH) Lhůta vyřízení pozvání

Jednovstupové

do 90 dní 550 CZK ve stejný den

Dvouvstupové

do 90 dní 700 CZK ve stejný den

Vícevstupové

6 měsíců 2000 CZK následující pracovní den

Vícevstupové

12 měsíců 2500 CZK následující pracovní den

Vícevstupové pozvání od GUVM MVD RF

do 1 roku 3500 CZK od 16 kalendářních dní

 

Důležité! Tyto ceny platí pouze pro občany České republiky a EU. Pokud jste občanem jiné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, ověřte prosím cenu víza u operátora call-centra Ruského vízového centra.

Cena a doba vyhotovení víz občanům jiných zemí nebo osobám bez státní příslušnosti je stanovena dokumentem „Tarify konzulárních poplatků vybíraných konzulárními úřady Ruské federace“.


Přenesení nebo opětovné vystavení víza bez závislosti na občanství

Konzulární poplatek Servisní poplatek
(vč. DPH)
700 CZK 900 CZK

Prosím pozor! Před podáním žádosti o opětovné vystavení již vydaného víza (např. při krádeži cestovního dokladu) se prosím obraťte na operátora call-centra a prokonzultujte s ním nezbytné dokumenty a dobu vyřízení takové žádosti.

Pro vyplnění vízového formuláře přejděte na stránku visa.kdmid.ru nebo využijte naši službu „vyplnění vízového formuláře“.

Vyplnění vízového formuláře

Ruské vízové centrum nabízí jako doplňkovou službu vyplnění vízového formuláře. Cena nabízené služby je 270 Kč a je vybírána nad rámec servisního poplatku. O tuto službu můžete požádat při podání dokumentů pro ruské vízum. V případě využití služby Vízum „na klíč“, vyplníme pro Vás vízový formulář zdarma.

Vízum na dálku

Pro větší pohodlí zákazníků, Ruské vízové centrum nabízí službu vízum na dálku (příjem dokumentů poštou).

Vízum na klíč

Na základě četných požadavků našich klientů, za účelem rozšíření spektra služeb Ruského vízového centra, Vám nyní nabízíme službu kompletního vyřízení ruského víza.