VHS Czech - Turistické vízum

Turistické vízum

 

Turistické vízum

 

Obecné požadavky

Běžné turistické vízum - Uděluje se cizincům k návštěvě Ruska za účelem turistiky na základě turistického pozvání (účast na kulturních akcích, exkurzích, prohlídka památek).

Turistické vízum se vydává na základě odpovídajícího potvrzení o zakoupení cestovních služeb a Potvrzení o přijetí zahraničního turisty. Tyto dva dokumenty vydává ruská organizace, provozující činnost v oblasti cestovního ruchu.

Dovoluje vstup za účelem provedení krátkodobých obchodních jednání, účasti na výstavách, dražbách, a také za účelem lékařských prohlídek nebo vyšetření. V těchto případech se v potvrzení o přijetí zahraničního turisty v kolonce účel cesty uvádí účelová turistika a vízum je uděleno na počet dnů nezbytný k provedení akce v souladu s údaji dle potvrzení o pobytu (nejvíce však 30 dnů).

Turistické vízum může být jednovstupové nebo dvouvstupové.

Dvouvstupové vízum je cizinci udělováno pouze v případě, pokud se podle dokumentů během pobytu v Rusku předpokládá návštěva s Ruskem sousedících států (SNS, Pobaltí) nebo země, ze které se cizinec vrací přes území Ruska (např. Čína, Mongolsko). K takovému druhu víza se přikládá podrobný plán cesty (nebo je trasa uvedena v Potvrzení o přijetí zahraničního turisty). Ve Voucheru být trasa uvedena nemusí.

 

Potřebné dokumenty

K udělení jednovstupového nebo dvouvstupového turistického víza je nutno doložit následující podklady:

 1. Potvrzení o přijetí zahraničního turisty vydané ruskou organizací provozující činnost v oblasti cetsovního ruchu, která je zaregistrována ve federálním registru touroperátorů (můžete získat ve vízovém centru);
 2. Cestovní pas(+kopii dvojstránky s fotografií) s minimálně jednou volnou dvoustránku určenou pro víza. Platnost cestovního pasu musí minimálně o 6 měsíců přesahovat platnost uděleného víza;
 3. Vízový formulář vyplněný na webových stránkách  kdmid.ru, v ruském nebo anglickém jazyce, vytištěný a vlastnoručně podepsaný žadatelem (můžete využít službu „vyplnění vízového formuláře“ ve vízovém centru);
 4. Barevnou fotografii o rozměru 3,5x4,5 cm se zřetelným zobrazením obličeje žadatele v předním čelním pohledu na bílém pozadí, bez tmavých brýlí a pokrývky hlavy (výjimku z tohoto nařízení představují občané, kteří jsou s pokrývkou hlavy vyfoceni i v cestovním dokladu). POZOR! Fotografie nesmí být starší než 6 měsíců !!! Popřípadě Vás rádí vyfotime i u nás při podání podkladů (služba je k dispozici pouze v Praze);
 5. Cestovní pojištění (+ jeho kopii)  platné pro území Ruské federace na celou dobu platnosti víza, pokud není vzájemnou dohodou mezi státy stanoveno jinak (můžete vyřídit zde).

POZOR! Potvrzení o cestovním pojištění musí obsahovat následující údaje:

 1. Datum uzavření smlouvy;
 2. Číslo pojistné smlouvy;
 3. Jméno a příjmení pojištěné osoby;
 4. Údaje o pojistiteli;
 5. Doba platnosti pojistky musí pokrývat celou dobu platnosti víza (v případě jednovstupového a dvouvstupového víza). V případě mnohovstupového víza je dostačující předložit pojistku pouze na první vstup;
 6. Přehled limitů pojistného krytí;
 7. Územní platnost (celý svět, Evropa, Ruská federace…);
 8. Podpis a razitko pojistitele.

Potvrzení, která nebudou splňovat výše uvedené požadavky, nemohou být od žadatele přijata.

Cestovní pojištění splňující všechny zákonné požadavky je možné získat zde, nebo Vám s vyřízením pojištění rádi pomůžeme na pobočce Ruského vízového centra. 

Pozor, v každém případě cestovní pojištění on-line může být uhrazeno pouze zájemcem a bezhotovostně na internetu (přes platební bránu nebo převodem) na účet pojišťovny.

UPOZORNĚNÍ! Konzulární úřad Ruské federace si vyhrazuje právo vyzvat žadatele k předložení doplňujících podkladů nezbytných k udělení víza, pozvat žadatele k osobnímu pohovoru nebo prodloužit lhůtu vyhotovení víza.

Konzulární a servisní poplatek se hradí v hotovosti při podání dokumentů.

Konzul má plné právo si vyžádat originál potvrzení o přijetí zahraničního turisty, a to i v případě, že byla žádost přijata na základě kopie. Turistické vízum nemůže být vydáno na základě potvrzení o rezervaci hotelu.

Prosím pozor! Pokud nejste občanem České republiky, jste povinni ke své žádosti přiložit:

 1. Povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní v České republice. Týká se následujících zemí: Albánie, Bahrajn, Venezuela, Egypt, Haiti, Irsko, Lesotho, Libye, Makedonie, Mali, Mexiko, Nový Zéland, Spojené arabské emiráty, Omán, Jižní Korea, Saúdská Arábie, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Sierra Leone, Rovníková Guinea, Jihoafrická republika, Japonsko.

V souladu s platnou legislativou může být dokumentem potvrzujícím povolení k nepřetržitému pobytu delšímu než 90 dní: studijní vízum, pracovní vízum, pracovní povolení nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

 1. Povolení k trvalému pobytu v České republice nebo obdobný dokument bude vyžadován od občanů následujících zemí: Alžírsko, Angola, Afghánistán, Bangladéš, Vietnam, Gruzie, Indie, Irák, Írán, Čína, Severní Korea, Nepál, Nigérie, Pákistán, Rwanda, Sýrie, Somálsko, Čad, Srí Lanka, Etiopie.

Ceny a doba vyhotovení

Pro občany České republiky a Evropské unie

Lhůty vyřízení víz Vízum na klíč* Zpracování předaného žadatelem souboru dokumentů**

Standard
7-10 pracovních dní

 2300 CZK  1920 CZK

Expres
do 5 pracovních dní

3500 CZK 3030 CZK

 

* Cena zahrnuje veškeré nezbytné poplatky, cenu za vízový servis (pozvání), DPH a je konečnou při předložení žadatelem cestovního pasu, fotografie a cestovního pojištění.

** Cena zahrnuje konzulární a servisní poplatek (vč. DPH). Je nutné předložit cestovní pas, kopii pasu, pozvání, vízový formulář, fotografii, cestovní pojištění a kopii cestovního pojištění.

Prosím pozor! Ve vízovém centru máte možnost vyřízení Potvrzení o přijetí zahraničního turisty – jednovstupové turistické pozvání na dobu od 1 do 30 dní. Cena za tuto službu je 400,- Kč (vč. DPH). 

Důležité! Tyto ceny platí pouze pro občany České republiky a EU. Pokud jste občanem jiné země, nebo osoba bez státní příslušnosti, ověřte prosím cenu víza u operátora call-centra Ruského vízového centra. 

Cena a doba vyhotovení víz občanům jiných zemí nebo osobám bez státní příslušnosti je stanovena dokumentem „Tarify konzulárních poplatků vybíraných konzulárními úřady Ruské federace“.

Pro vyplnění vízového formuláře přejděte na stránku visa.kdmid.ru nebo využijte naši službu „vyplnění vízového formuláře“.

Vyplnění vízového formuláře

Ruské vízové centrum nabízí jako doplňkovou službu vyplnění vízového formuláře. Cena nabízené služby je 270 Kč a je vybírána nad rámec servisního poplatku. O tuto službu můžete požádat při podání dokumentů pro ruské vízum. V případě výběru služby Vízum „na klíč“, vyplníme pro Vás vízový formulář zdarma.

Vízum na dálku

Pro větší pohodlí zákazníků, Ruské vízové centrum nabízí službu vízum na dálku (příjem dokumentů poštou).

Vízum na klíč

Na základě četných požadavků našich klientů, za účelem rozšíření spektra služeb Ruského vízového centra, Vám nyní nabízíme službu kompletního vyřízení ruského víza.