VHS Czech - Informace o vízech

Informace o vízech

 

Vízum

Pokud není mezinárodními dohodami stanoveno jinak, musí mít každý cizí státní příslušník při vstupu na území Ruské federace platné vízum.

Toto vízum musí být vyřízeno před odjezdem.

Vízum se lepí do cestovního pasu a obsahuje následující údaje: jméno a příjmení (latinkou i azbukou), datum narození, pohlaví, státní příslušnost, číslo cestovního dokladu, datum vydání víza, dobu platnosti víza, číslo pozvání, účel cesty, údaje o zvoucí organizaci (nebo fyzické osobě), počet vstupů.

Důležité upozornění pro občany Ruské federace, kteří mají současně i jiné občanství!

Dovolujeme si Vás upozornit, že v souladu s čl. 6 „Federálního zákona o výstupu z území Ruské federace a vstupu na území Ruské federace“ z 15.09.1966 č. 114-FZ je „vstup na území Ruské federace a výstup z území Ruské federace pro občany Ruské federace možný pouze na základě platných dokladů potvrzujících totožnost občana Ruské federace v zahraničí.“

Kromě toho, v souladu s b. 1 čl. 6 „Federálního zákona o občanství Ruské federace“ z 31.05.2002 č.62-FZ je „občan Ruské federace, který má současně i jiné občanství, z pohledu Ruské federace považován pouze za občana Ruské federace, s výjimkou případů stanovených mezinárodní smlouvou Ruské federace nebo federálním zákonem. Získání jiného občanství neznamená ztrátu občanství Ruské federace.“

V souvislosti s tím je kategoricky zakázáno vydávat občanům Ruské federace ruská víza do cestovních pasů jiné země.

Typy víz

Podle toho, s jakým cílem žadatel do Ruské federace cestuje a jak dlouho bude jeho pobyt trvat, jsou cizím státním příslušníkům vydávány tyto druhy víz: diplomatické, služební, obyčejné, tranzitní, vízum pro osoby s povolením k přechodnému pobytu.

Počet vstupů

Jednovstupové vízum – opravňuje cizího státního příslušníka vstoupit a vystoupit z Ruské federace jedenkrát.

Dvouvstupové vízum – opravňuje cizího státního příslušníka vstoupit a vystoupit z Ruské federace dvakrát.

Mnohovstupové vízum – opravňuje cizího státního příslušníka vstoupit a vystoupit z Ruské federace mnohokrát (více než dvakrát). Občan zemí EU, které spadají pod Dohodu, se může na území Ruské federace vyskytovat souhrnně 90 z každých 180 dní. Nedodržení této podmínky bude paušalizováno v souladu s platnou ruskou legislativou, jejíž narušení může vést až ke zrušení anulování mnohovstupového víza.

Pokud potřebuje cizí státní příslušník pobývat na území Ruské federace déle než tři měsíce, musí žádat o studijní nebo pracovní vízum (podle účelu své cesty), nebo si vyřídit povolení k dlouhodobému pobytu v Ruské federaci.