VHS Czech - Základní informace

Základní informace

 

O nás

Našim prvořadým cílem je zrychlení a zjednodušení procesu vyřízení víz pro vstup do Ruské federace.

To je možné díky mnohaleté zkušenosti a vysoké profesionalitě pracovníků Ruských vízových center, modernímu technickému vybavení a použití moderních postupů při zpracování dat.

Naši operátoři jsou připraveni Vám zodpovědět veškeré dotazy týkající se procesu vyřízení víz do Ruské federace a připravit všechny potřebné dokumenty, které je třeba předložit.

Abychom šetřili Váš čas, je možné si sjednat schůzku na konkrétní termín, nebo můžeme přijmout a odeslat zpět dokumenty poštou.

Klientům nabízíme služby call-centra (kontakty), které zodpoví všechny Vaše dotazy, nebo je možné si přes call-centrum objednat osobní schůzku. Své dotazy můžete směřovat i na náš e-mail.

Lhůta vyřízení víza

Velvyslanectví nebo Generální konzulát Ruské federace žádosti o vydání víza posuzují a rozhodují, jestli jim bude vyhověno či nikoli. Doba trvání tohoto procesu je obyčejně 3 – 12 kalendářních dní od předložení úplného kompletu dokumentů a zaplacení konzulárního poplatku.

Ve výjimečných případech se mohou z rozhodnutí Konzulárního úřadu lhůty vyřízení víz změnit.

V mimořádných situacích může klient žádat o vydání víza v mimořádně urychleném termínu. Lhůta vydání víza se tak zkrátí na 3 pracovní dny i méně, podle rozhodnutí Velvyslance nebo Generálního konzula Ruské federace.

Konzulární úřad je také oprávněn, pokud to považuje za nezbytné, prodloužit dobu vyřízení víza až na 30 dní.

Poplatky

Při podání dokumentů pro vyřízení víza do Ruské federace se hradí konzulární a servisní poplatek. Konzulární poplatek je vybírán Konzulárním úřadem za posouzení žádosti o vydání víza.

Konzulární poplatek se může měnit v závislosti na jednotlivých druzích víza, lhůtě vyřízení a také státní příslušnosti žadatele.

Servisní poplatek je vybírán vízovým centrem za příjem, zpracování, předání dokumentů konzulárním úřadům a následný výdej cestovních pasů. Cena doplňkových služeb, vybrané žadatelem, není zahrnuta ve výši servisního poplatku.

Platba se provádí ve vízovém centru při podání dokumentů, a to hotově. V případě použití služby Vízum na dálku, k požadovanému souboru dokumentů je nutné přiložit potvrzení o úhradě převodem na účet. Hotovost, kterou obdržíme v obálce nebude pro platbu přijímána a bude vrácena zpět odesílateli na jeho náklady.

Servisní a konzulární poplatek, stejně jako poplatky za doplňkové služby, vybrané žadatelem, jsou hrazeny při podání dokumentů, v případě, že je klientovi žádost o vízum zamítnuta, poplatky se nevrací.

Podrobné informace o výši konzulárního a servisního poplatku naleznete v „Kategorie víz“ / „Ceny a lhůty“.