VHS Czech - Prodloužení zákazu omezující vstup cizinců na území Ruské federace

Prodloužení zákazu omezující vstup cizinců na území Ruské federace

 

Prodloužení zákazu omezující vstup cizinců na území Ruské federace

Vážení žadatelé!

Dovolujeme si vás informovat o situaci s možností vstupu na území Ruské federace za současných omezení.
Včerejším dnem, 29.4.2020, byl nařízením předsedy vlády RF Mihaila Mišustina prodlen zákaz vstupu cizinců na území Ruské federace, platný v souladu s dříve přijatým rozhodnutím do 1.5.2020. Tímto rozhodnutím je zákaz prodloužen na dobu neurčitou do odvolání, "dokud neskončí boj proti infekci a epidemiologická situace se nezlepší".
Výjimka z tohoto pravidla byla udělena zahraničním diplomatům, jejich rodinným příslušníkům, pilotům, řidičům kamionů, lidem s běžnými soukromými vízy vydaným ve zvláštních případech rozhodnutím ruského MZV, rodinným příslušníkům ruských občanů a určitým kategoriím občanů zemí, s nimiž má Ruská federace dohody o bezvízovém styku, nově také osoby podílející se na úpravě a údržbě zařízení vyrobeného v zahraničí a uvedené na zvláštním seznamu schváleném FSB Ruské federace.

V této situaci bude s největší pravděpodobností prodloužen zákaz vydávání ruských víz ruskými konzulárními úřady v zahraničí.
Pokusíme se vás včas informovat o všech změnách týkajících se těchto omezení.
Dbejte na své zdraví. Doufáme, že brzy dojde ke zlepšení epidemiologické situace a ke zrušení všech omezení.

Rádi zodpovíme na veškeré vaše dotazy telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
Tel: 778 058 007
Email: info@vhs-czech.com

Děkujeme za pochopení!
Tým Vízového centra VHS v České republice.