VHS Czech - Zavedení elektronických víz do Petrohradu a Leningradské oblasti od 01.10.2019

Zavedení elektronických víz do Petrohradu a Leningradské oblasti od 01.10.2019

 

Zavedení elektronických víz do Petrohradu a Leningradské oblasti od 01.10.2019

Rusko vychází čím dál tím víc vztříct turistům, obchodníkům a hostům,  kteří chtějí navštívit Rusko z humanitárních důvodů, ohledně  krátkodobých návštěv. 

Dalším krokem po úspěšném projektu elektronických víz do Kaliningradské  oblasti je jedno z nejkrásnějších a cestovatelsky nejpopulárnějších měst  v Rusku – Petrohrad (Sankt-Petěrburg) a celá Leningradská oblast RF.  Premiér RF Dmitrij Medvěděv potvrdil seznam 53 států (včetně České  republiky), jejichž občané mohou od 1. října navštívit Petrohrad a  Leningradskou oblast na základě elektronického víza. 

Seznam obsahuje 53 zemí, včetně všech členských států Evropské unie. Občané těchto zemí mohou již stejným způsobem navštěvovat  Kaliningradskou oblast a Dálný východ, a od 1. ledna 2021 budou moci  zahraniční turisté obdržet elektronické vízum na krátkodobou cestu do  všech regionů RF. 

Elektronické vízum se bude vydávat na základě rozhodnutí ministerstva  zahraničí RF, jehož podkladem bude formulář vyplněný na stránkách  ministerstva http://electronic-visa.kdmid.ru/ nejpozději čtyři dny před  datem odjezdu do Ruska, s přílohou digitální fotografie ve formě  elektronického souboru jpg. Přitom není nutné předkládat jakékoliv  pozvání nebo turistický voucher. Doba platnosti tohoto víza je 30  kalendářních dní počínaje datem vydání, s tím, že povolená doba pobytu  na území Ruské federace je maximálně 8 dní od data příjezdu. Je třeba  mít na paměti, že toto povolení k vjezdu se dovoluje pohybovat pouze na  území Petrohradu a Leningradské oblasti, není tudíž možné navštívit jiné  regiony RF. Konzulární poplatek za vydání elektronického víza nebude  vybírán. 

Připomínáme, že při překročení hranic na pasové kontrole je nezbytné  předložit povolení k vjezdu, které jste obdrželi jako odpověď na  vyplněnou žádost; buď vytisknuté, nebo uložené v smartphonu. Také je  nezbytné mít u sebe potvrzení o cestovním pojištění na celou dobu pobytu  v Rusku. 
V případě, že osm dní je pro Vás k návštěvě Ruska málo, je nutné vyřídit  klasické vízum. Milerádi Vám s tím pomůžeme. Vyřizujeme víza na  klíč/komplet za nejnižší ceny na českém trhu. Ve věci vyřízování těchto  záležitostí v nás vložilo důvěru již více než 90 000 spokojených žadatelů.  Více informací ohledně vyřízení elektronického víza Vám rádi poskytnou  specialisté našich vízových center v Praze a Brně.